En kulturdag kring ån

11.5.2017 firar vi En kulturdag kring ån


Det traditionella evenemanget Kulturen vid ån kommer inte att arrangeras enligt tidigare format. Arrangörerna, ledningsgruppen och de medverkande organisationerna har utvärderat evenemanget varje år och i flera års tid har det konstaterats att evenemanget behöver en förnyelse och att resurserna måste användas på ett effektivare sätt.

Evenemangets ledningsgrupp beslöt därför i höstas att vi den här gången gör en satsning på främst barn i dagisåldern och seniorer. Utöver detta kommer medverkande aktörer att erbjuda ungdomar och vuxna program vid andra tidpunkter på olika ställen i Esbo.


I år firar vi en Kulturdag kring ån torsdag 11.5.2017 kl. 9-13. Platsen är Kannusalen och Lagstad hembygdsgård med omgivning. På programmet finns bl.a. musik, verkstäder, hemdjurpark, hoppslott, guidade turer i domkyrkan, musik på Hembygdsgården... Läs mer om evenemanget och dess innehåll www.facebook.com/kulturkringan

En satsning för hållbar utveckling och gemensamt ansvar kommer att fungera som "inträdesbiljett" till dagens program som är kostnadsfritt för publiken. Vi kommer att utmana alla deltagande barn och vuxna att delta i insamlingen av begagnade kläder och leksaker till förmån för föreningen HOPE som arbetar för barnfamiljer i Finland som behöver stöd och hjälp.